Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ khác4932
2Hoạt động của các cơ sở thể thao9311
3Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329
4Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)9610
5Cho thuê xe có động cơ7710
6Đại lý du lịch7911
7Điều hành tua du lịch7912
8Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
9Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
10Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
12Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
13Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh4763
14Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
15Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
16Bán buôn thực phẩm4632
17Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BOUTIQUE AN BÀNG (Tên nước ngoài: AN BANG BOUTIQUE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4001231166, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khối Tân Thành, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà DƯƠNG TẤN HOÀI, Số điện thoại: 0918033726, Địa chỉ: Khối Tân Thành, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BUSEN

Mã số thuế: 0105875866

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BUNSU

Mã số thuế: 3200687152

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BUBBLE

Mã số thuế: 0312069215

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BU TRA

Mã số thuế: 3603146082

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BTN

Mã số thuế: 5702073135

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BTMC

Mã số thuế: 0314022660

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BTFOOD

Mã số thuế: 0312654537

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BTA

Mã số thuế: 4101574657

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BT349

Mã số thuế: 4800864775

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BT KTL

Mã số thuế: 0401627574

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BS TECH

Mã số thuế: 0314021339

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BPS

Mã số thuế: 3801159982

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BPCOM

Mã số thuế: 3800768526

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BOYMEN

Mã số thuế: 0801079604

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BOXIN

Mã số thuế: 3702412634

Tìm thông tin Doanh nghiệp