Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
5Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN LỘC PHÁT (Tên nước ngoài: NHAN LOC PHAT TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4001231134, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 1, khối phố Viêm Trung, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CAO THỊ QUYÊN, Số điện thoại: 0778314066, Địa chỉ: Tổ 1, khối phố Viêm Trung, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÃ UYÊN

Mã số thuế: 0107981122

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÃ THY

Mã số thuế: 3702679042

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÃ LINH

Mã số thuế: 0109314935

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÃ LAN

Mã số thuế: 0312769601

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÃ HÂN

Mã số thuế: 4001171125

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN ÁI

Mã số thuế: 0312951843

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN TRUNG

Mã số thuế: 0315341772

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN TRANG

Mã số thuế: 0201705708

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN TOÀN

Mã số thuế: 4101435491

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN THANH

Mã số thuế: 1001035286

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN SIÊU

Mã số thuế: 0314171119

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN SINH

Mã số thuế: 0310966636

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN MÃ

Mã số thuế: 0312023806

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN LỢI

Mã số thuế: 3702005854

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN LỘC

Mã số thuế: 0310058602

Tìm thông tin Doanh nghiệp