Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ khác4932
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
4Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét2392
5Xây dựng nhà để ở4101
6Xây dựng nhà không để ở4102
7Chuẩn bị mặt bằng4312
8Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
11Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029
12Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
13Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
14Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709
15Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
16Bán buôn thực phẩm4632
17Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
18Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
19Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
20Sản xuất điện3511
21Truyền tải và phân phối điện3512

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG MỚI PHÚ TOÀN (Tên nước ngoài: CôNG TY TNHH ĐT NLM PHú TOàN), Mã số thuế: 4001216658, được thành lập ngày 02/10/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ LÊ TÚ OANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp