Ngành nghề kinh doanh

1Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác0112
2Trồng cây lấy củ có chất bột0113
3Trồng cây mía0114
4Trồng cây có hạt chứa dầu0117
5Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
6Trồng cây hàng năm khác0119
7Trồng cây ăn quả0121
8Trồng cây lấy quả chứa dầu0122
9Trồng cây hồ tiêu0124
10Trồng cây cao su0125
11Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
12Trồng cây lâu năm khác0129
13Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
14Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
15Chăn nuôi trâu, bò0141
16Chăn nuôi dê, cừu0144
17Chăn nuôi lợn0145
18Chăn nuôi gia cầm0146
19Chăn nuôi khác0149
20Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
21Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
22Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162
23Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
24Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
25Khai thác gỗ0220
26Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp0240
27Khai thác thuỷ sản nội địa0312
28Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
29Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu0899
30Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
31Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
32Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật1040
33Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
34Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
35Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
36Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
37Sản xuất bao bì bằng gỗ1623
38Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
39Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
40Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
41Xây dựng nhà không để ở4102
42Xây dựng công trình đường bộ4212
43Xây dựng công trình điện4221
44Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
45Xây dựng công trình công ích khác4229
46Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
47Phá dỡ4311
48Chuẩn bị mặt bằng4312
49Lắp đặt hệ thống điện4321
50Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
51Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
52Hoàn thiện công trình xây dựng4330
53Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
54Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
55Bán buôn thực phẩm4632
56Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
57Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
58Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
59Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
60Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
61Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
62Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
63Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
64Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
65Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
66Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
67Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
68Điều hành tua du lịch7912
69Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
70Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ KHÍ WIN WIN PRO (Tên nước ngoài: WIN WIN PRO TRADING AND MECHANICAL ENGINEERING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 4001208600, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 432 Trần Cao Vân, Phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Đăng Hoài Đức

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp