Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
3Vận tải hành khách đường bộ khác4932
4Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
5Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
7Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
8Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)9610
9Điều hành tua du lịch7912
10Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú9620
11Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ANNA HỘI AN (Tên nước ngoài: ANNA HOI AN CO.,LTD), Mã số thuế: 4001208551, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 2, Khối Thịnh Mỹ, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Tôn Nữ Mỹ Na

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ANODA

Mã số thuế: 1001140259

CÔNG TY TNHH ANNYEONG HASEYO

Mã số thuế: 0316517524

CÔNG TY TNHH ANNTECH

Mã số thuế: 2400825055

CÔNG TY TNHH ANNPRASH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313657682

CÔNG TY TNHH ANNONGLAND

Mã số thuế: 1101884886

CÔNG TY TNHH ANNONASOFT

Mã số thuế: 0312737536

CÔNG TY TNHH ANNLEE

Mã số thuế: 0310653337

CÔNG TY TNHH ANNIE

Mã số thuế: 0315756174

CÔNG TY TNHH ANNIENE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313431300

CÔNG TY TNHH ANNI SPA

Mã số thuế: 0314142936

CÔNG TY TNHH ANNE

Mã số thuế: 0313945948

CÔNG TY TNHH ANNES VIETNAM CONNECTION

Mã số thuế: 2601023372

CÔNG TY TNHH ANNECO

Mã số thuế: 0316664222

CÔNG TY TNHH ANNE QUEEN

Mã số thuế: 0201567455

CÔNG TY TNHH ANNE NGUYỄN

Mã số thuế: 0314523466

CÔNG TY TNHH ANNE HILL

Mã số thuế: 0313510841

CÔNG TY TNHH ANNE HILL ENRICHMENT

Mã số thuế: 0315523878

CÔNG TY TNHH ANNCHERY

Mã số thuế: 0314026217

CÔNG TY TNHH ANNBEE VIỆT

Mã số thuế: 0108974079

CÔNG TY TNHH ANNAVET

Mã số thuế: 0313019947

CÔNG TY TNHH ANNAMDECOR

Mã số thuế: 0107881343

CÔNG TY TNHH ANNAM QUÝ

Mã số thuế: 0316521111

CÔNG TY TNHH ANNAM MAISON HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108721254

CÔNG TY TNHH ANNAM HOSTEL

Mã số thuế: 0402028069

CÔNG TY TNHH ANNAM GROUP

Mã số thuế: 4001176765

CÔNG TY TNHH ANNAM GLOBAL

Mã số thuế: 0316941691

CÔNG TY TNHH ANNAM AMOUR VIET NAM

Mã số thuế: 0108889793

CÔNG TY TNHH ANNADEL HƯNG HÀ

Mã số thuế: 0901081572

CÔNG TY TNHH ANNACOS

Mã số thuế: 0314634208

CÔNG TY TNHH ANNA-SODA

Mã số thuế: 0314129886

CÔNG TY TNHH ANNA WONDERLANDS

Mã số thuế: 0314423013

CÔNG TY TNHH ANNA VIỆT

Mã số thuế: 0310259570

CÔNG TY TNHH ANNA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107283907

CÔNG TY TNHH ANNA TÙNG ANH

Mã số thuế: 2802834451

CÔNG TY TNHH ANNA TRƯƠNG

Mã số thuế: 0108966712

CÔNG TY TNHH ANNA TIẾN

Mã số thuế: 0315539853

CÔNG TY TNHH ANNA THÙY TRANG

Mã số thuế: 0313574002

CÔNG TY TNHH ANNA PHƯỚC

Mã số thuế: 0402034337

CÔNG TY TNHH ANNA PHƯƠNG

Mã số thuế: 0316371346

CÔNG TY TNHH ANNA PHAN

Mã số thuế: 0314510386

CÔNG TY TNHH ANNA ORGANIC NAILS

Mã số thuế: 0315595689

CÔNG TY TNHH ANNA NGUYỄN AN

Mã số thuế: 0106743037

CÔNG TY TNHH ANNA NGUYEN

Mã số thuế: 0107571493

CÔNG TY TNHH ANNA MEDIA

Mã số thuế: 0315359561

CÔNG TY TNHH ANNA MAEXIM EXCLUSIVE

Mã số thuế: 0316033428

CÔNG TY TNHH ANNA LÊ B - COFFEE

Mã số thuế: 3702850959

CÔNG TY TNHH ANNA LE

Mã số thuế: 0314521589

CÔNG TY TNHH ANNA KIM

Mã số thuế: 0314753847

CÔNG TY TNHH ANNA INTERNATIONAL TRAVEL

Mã số thuế: 0315706053

Tìm thông tin Doanh nghiệp