Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Cơ sở lưu trú khác5590
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng công trình điện4221
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
8Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
9Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
10Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
11Lắp đặt hệ thống điện4321
12Hoạt động tư vấn quản lý7020
13Chuẩn bị mặt bằng4312
14Xây dựng công trình đường bộ4212
15Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
16Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
17Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
18Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
19Phá dỡ4311
20Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
21Cho thuê xe có động cơ7710
22Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TMDV HUỲNH TRUNG HỘI AN, Mã số thuế: 4001208488, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 73/14 Hùng Vương, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Tấn Trung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TMDV HẢI NAM

Mã số thuế: 4201612899

CÔNG TY TNHH TMDV HẢI HOA

Mã số thuế: 5801328306

CÔNG TY TNHH TMDV HẢI DƯƠNG XANH

Mã số thuế: 0801327991

CÔNG TY TNHH TMDV HẢI CHIẾN

Mã số thuế: 2902102839

CÔNG TY TNHH TMDV HẠNH CHIÊM

Mã số thuế: 2400883177

CÔNG TY TNHH TMDV HƯƠNG TRÀ

Mã số thuế: 0314107593

CÔNG TY TNHH TMDV HƯƠNG TRANG

Mã số thuế: 2802506108

CÔNG TY TNHH TMDV HƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 3502391426

CÔNG TY TNHH TMDV HƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 4201838381

CÔNG TY TNHH TMDV HƯƠNG NGỌC LAN

Mã số thuế: 0109371612

CÔNG TY TNHH TMDV HƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0109726713

CÔNG TY TNHH TMDV HƯƠNG HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0401989486

CÔNG TY TNHH TMDV HƯƠNG BIA VIỆT

Mã số thuế: 0402003071

CÔNG TY TNHH TMDV HƯNG ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 1801683060

CÔNG TY TNHH TMDV HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 3200708853

CÔNG TY TNHH TMDV HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 1001189550

CÔNG TY TNHH TMDV HƯNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 6001677941

CÔNG TY TNHH TMDV HƯNG PHÚC

Mã số thuế: 2802890015

CÔNG TY TNHH TMDV HƯNG NHUNG

Mã số thuế: 6001665569

CÔNG TY TNHH TMDV HƯNG MỸ PHÁT

Mã số thuế: 2301032993

CÔNG TY TNHH TMDV HƯNG LINH

Mã số thuế: 2400882504

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG ĐỖ

Mã số thuế: 0402079754

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG THẮNG T2D

Mã số thuế: 5702089287

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG SANG

Mã số thuế: 2802921986

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 6001700083

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG PHONG

Mã số thuế: 5400507266

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG MẠNH

Mã số thuế: 2700890009

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG MẠNH PHÁT

Mã số thuế: 0801289016

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG MINH PHÁT

Mã số thuế: 6001724380

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG HẬU

Mã số thuế: 3002121319

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG HƯƠNG

Mã số thuế: 4001235555

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 2301096154

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2400818347

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG CHIẾN

Mã số thuế: 4001205455

CÔNG TY TNHH TMDV HÓA SINH NÔNG LÂM

Mã số thuế: 1101830714

CÔNG TY TNHH TMDV HÒA TRANG

Mã số thuế: 2802916143

CÔNG TY TNHH TMDV HÒA LINH

Mã số thuế: 3002127906

CÔNG TY TNHH TMDV HÒA HẢI ĐS

Mã số thuế: 2802505390

CÔNG TY TNHH TMDV HÂN VY

Mã số thuế: 1101981216

CÔNG TY TNHH TMDV HÂN MINH TRÍ

Mã số thuế: 0401945873

CÔNG TY TNHH TMDV HÀNG HẢI SEASTAR

Mã số thuế: 5701898197

CÔNG TY TNHH TMDV HÀ THƯƠNG

Mã số thuế: 0801314470

CÔNG TY TNHH TMDV HÀ NAM

Mã số thuế: 0109350796

CÔNG TY TNHH TMDV HÀ MINH

Mã số thuế: 0801094176

CÔNG TY TNHH TMDV HÀ MAI

Mã số thuế: 4001161991

CÔNG TY TNHH TMDV HÀ KIM PHÁT

Mã số thuế: 2400870996

Tìm thông tin Doanh nghiệp