Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
2Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
3Chế biến và bảo quản rau quả1030
4Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Bán buôn gạo4631
7Bán buôn thực phẩm4632
8Bán buôn đồ uống4633
9Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
10Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
11Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
14Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
15Dịch vụ ăn uống khác5629
16Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỦY TRIỀU FOODS (Tên nước ngoài: THUY TRIEU FOODS COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4001208463, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 44 Nguyễn Hoàng, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Thị Tố Hương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN NẬM TỤC

Mã số thuế: 5200821700

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN NHÂN CƠ

Mã số thuế: 0313214306

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN NGA TRUNG

Mã số thuế: 0312351532

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN NAM KHÁNH

Mã số thuế: 0401656399

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN LIÊN VY

Mã số thuế: 0312376752

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN CHU LINH

Mã số thuế: 5300775462

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN CAM LY

Mã số thuế: 5801421023

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN AN BÌNH

Mã số thuế: 0108419195

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỀM

Mã số thuế: 0801037749

CÔNG TY TNHH THỦY YOUNG LOUIS

Mã số thuế: 3502345691

CÔNG TY TNHH THỦY XOAN

Mã số thuế: 2400635664

CÔNG TY TNHH THỦY VỌNG

Mã số thuế: 0108640566

CÔNG TY TNHH THỦY VẠN AN

Mã số thuế: 2301109029

CÔNG TY TNHH THỦY VŨ

Mã số thuế: 0106234978

CÔNG TY TNHH THỦY VÂN OANH

Mã số thuế: 6001699991

CÔNG TY TNHH THỦY VÂN NAM

Mã số thuế: 0401587113

CÔNG TY TNHH THỦY VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 0315519896

CÔNG TY TNHH THỦY VINH

Mã số thuế: 4601540455

CÔNG TY TNHH THỦY TẤN

Mã số thuế: 0801095405

CÔNG TY TNHH THỦY TÙNG CHÂU

Mã số thuế: 0401676525

CÔNG TY TNHH THỦY TÙNG ANH

Mã số thuế: 5701856239

CÔNG TY TNHH THỦY TÔ

Mã số thuế: 0316560752

CÔNG TY TNHH THỦY TÍNH

Mã số thuế: 2901435560

CÔNG TY TNHH THỦY TÌNH

Mã số thuế: 2802833867

CÔNG TY TNHH THỦY TÂM

Mã số thuế: 3602370331

CÔNG TY TNHH THỦY TÂM MỘC

Mã số thuế: 0108593725

CÔNG TY TNHH THỦY TÀI KHANG

Mã số thuế: 1801320148

CÔNG TY TNHH THỦY TUẤN ANH

Mã số thuế: 0315127070

CÔNG TY TNHH THỦY TUYẾN

Mã số thuế: 5500573777

CÔNG TY TNHH THỦY TRỌNG

Mã số thuế: 5701671340

CÔNG TY TNHH THỦY TRẦM

Mã số thuế: 0314667002

CÔNG TY TNHH THỦY TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 0106814150

CÔNG TY TNHH THỦY TRÚC MỘC

Mã số thuế: 0315274283

CÔNG TY TNHH THỦY TRÀNG

Mã số thuế: 1001010531

CÔNG TY TNHH THỦY TRUNG

Mã số thuế: 3502427658

CÔNG TY TNHH THỦY TRUNG AN

Mã số thuế: 0107316729

CÔNG TY TNHH THỦY TRIỀU ROYAL

Mã số thuế: 3702655605

CÔNG TY TNHH THỦY TRIỀU NHA TRANG

Mã số thuế: 4201448430

Tìm thông tin Doanh nghiệp