Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan3211
2Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG LONG QUÂN, Mã số thuế: 4001201813, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Tây Gia, Xã Đại Minh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Mạnh, Số điện thoại: 0905238844, Địa chỉ: Thôn Tây Gia, Xã Đại Minh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG THỦY

Mã số thuế: 4300698449

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG THẾ ANH

Mã số thuế: 4300715849

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG THÚY

Mã số thuế: 4300697999

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG THÁI LAN

Mã số thuế: 3100950258

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG THU VÂN

Mã số thuế: 4000929656

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG PHAN

Mã số thuế: 4000934198

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG NHỰT

Mã số thuế: 4000976173

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG MỸ ANH

Mã số thuế: 4300698431

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG MINH AN

Mã số thuế: 4001026590

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG LÊ HOA

Mã số thuế: 4000926461

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG LY DUNG

Mã số thuế: 4000932271

Tìm thông tin Doanh nghiệp