Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất máy chuyên dụng khác2829
2Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
3Sản xuất máy thông dụng khác28190
4Sản xuất khác chưa được phân vào đâu32900
5Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
6Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
7Lắp đặt hệ thống điện43210
8Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
10Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
11Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
12Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000
13Dịch vụ liên quan đến in18120
14Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CNC QUẢNG NAM (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CNC QUẢNG NAM), Mã số thuế: 4001118241, được thành lập ngày 09/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 5, Thôn Thọ Tân, Xã Tam Ngọc, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN NGỌC ĐỨC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất máy chuyên dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA JIANTING

Mã số thuế: 0109677093

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA JAVA

Mã số thuế: 3702527547

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA IDR

Mã số thuế: 2301031326

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA ICA

Mã số thuế: 0314297224

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA I.S.C

Mã số thuế: 3702425094

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA HQTECH

Mã số thuế: 0315525233

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA GR

Mã số thuế: 0402089953

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA GIA VÕ

Mã số thuế: 0401824251

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA FIRSAT

Mã số thuế: 0316209142

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA ELECTRIC

Mã số thuế: 3702769874

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA E C O H

Mã số thuế: 1300972872

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA DT VINA

Mã số thuế: 2500642778

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA DN

Mã số thuế: 0108519834

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA DAS

Mã số thuế: 0312160312

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CPPS

Mã số thuế: 0316265796

Tìm thông tin Doanh nghiệp