Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
2Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn33110
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ TÀU THỦY QUẢNG NAM (Tên nước ngoài: QUANG NAM SHIP DESIGN CANSULTANCY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4001107232, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 144 Trần Phú, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VUI, Số điện thoại: 0905195988-02353, Địa chỉ: 144 Trần Phú, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VPA

Mã số thuế: 0315802014

Tìm thông tin Doanh nghiệp