Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động bảo vệ cá nhân8010

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG LONG VIỆT (Tên nước ngoài: HOANG LONG VIET SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4001106976, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khối Phố Câu Hà, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN VINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động bảo vệ cá nhân.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp