Ngành nghề kinh doanh

1Chăn nuôi trâu, bò0141
2Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI CHÀ LÀ (Tên nước ngoài: HTX DVNN CHăN NUôI CHà Là), Mã số thuế: 3901318185, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất 103, TBĐ số 20, ấp Ninh Hưng II, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Minh Cang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chăn nuôi trâu, bò.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp