Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
3Hoạt động tư vấn quản lý7020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MỘC BÀI (Tên nước ngoài: MOC BAI INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 3901304175, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 1 ấp Bùng Binh, Xã Hưng Thuận, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Tuyết

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM AN

Mã số thuế: 0309733789

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAGAS

Mã số thuế: 0312153185

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAFACO

Mã số thuế: 2902096335

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NACOMEC

Mã số thuế: 0109416422

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ N2K

Mã số thuế: 0106130016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ N&T;

Mã số thuế: 0316418072

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ N&N

Mã số thuế: 0313651793

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ N VÀ T

Mã số thuế: 4201526752

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ N ONE

Mã số thuế: 0316426570

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ N GROUP

Mã số thuế: 0315850219

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MỸ LÊ

Mã số thuế: 0312188999

Tìm thông tin Doanh nghiệp