Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
3Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYÊN, Mã số thuế: 3901295227, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu phố An Phú, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Văn Hoàng, Số điện thoại: 0987213670, Địa chỉ: Khu phố An Phú, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp