Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý7020
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Bán buôn gạo4631

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DHL TÂY NINH (Tên nước ngoài: DHL TAY NINH TRADING SERVICECO.,LTD), Mã số thuế: 3901295146, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 2, ấp Xóm Đồng, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG MỸ HUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp