Ngành nghề kinh doanh

1Trồng lúa01110
2Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610
3Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TIÊN THUẬN, Mã số thuế: 3901289311, được thành lập ngày 17/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp Tân Lập, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lâm Minh Chí

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng lúa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp