Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất các cấu kiện kim loại25110
2Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
3Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
4Xây dựng nhà các loại41000
5Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
6Xây dựng công trình công ích42200
7Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
8Phá dỡ43110
9Chuẩn bị mặt bằng43120
10Lắp đặt hệ thống điện43210
11Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
13Hoàn thiện công trình xây dựng43300
14Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
15Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
16Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
17Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHẠM QUỐC DUY, Mã số thuế: 3901260513, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 1, ấp Trảng Xa, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM VĂN DUY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PT AN THẢO

Mã số thuế: 0109165497

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PRS VINA

Mã số thuế: 0316439273

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PROMASTER

Mã số thuế: 0311927781

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PROHOME

Mã số thuế: 3502452975

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PQĐ 389

Mã số thuế: 0109378079

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PQC

Mã số thuế: 4201235760

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PPCO

Mã số thuế: 3603782017

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG POWER VINA

Mã số thuế: 0801320001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG POCO GROUP

Mã số thuế: 0109473886

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PMH

Mã số thuế: 0700826666

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PMC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107540463

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PLE

Mã số thuế: 0313499806

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PLC

Mã số thuế: 2901777966

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKH 92

Mã số thuế: 0402089784

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PITCO

Mã số thuế: 5300777156

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PITAGO

Mã số thuế: 0311777529

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PISA E&C

Mã số thuế: 0108656929

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHỤNG TIÊN

Mã số thuế: 4101528121

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHỤNG MINH

Mã số thuế: 0314199890

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHỤNG HOÀNG

Mã số thuế: 0313387179

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHỤNG ANH

Mã số thuế: 0315416202

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHỐ VIỆT

Mã số thuế: 0313668814

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHỐ NÚI

Mã số thuế: 0315385191

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHỐ KHÁNH

Mã số thuế: 3603648847

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHỐ AN KHANG

Mã số thuế: 0314668366

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHẠM VŨ

Mã số thuế: 0312515903

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHẠM TUÂN

Mã số thuế: 2802852330

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHẠM TRẦN

Mã số thuế: 4900784347

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHẠM THÀNH

Mã số thuế: 0316164893

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHẠM SANG

Mã số thuế: 0313693183

Tìm thông tin Doanh nghiệp