Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC THỦ (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC THỦ), Mã số thuế: 3901246621, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 123, ấp Long Châu, Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN QUỐC THỦ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THÙY VÂN

Mã số thuế: 0312215339

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THANH VY

Mã số thuế: 0310594628

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI SUỐI MƠ

Mã số thuế: 4001199829

Tìm thông tin Doanh nghiệp