Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
2Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
3Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
4Tái chế phế liệu3830
5Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột10620
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
8Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THÀNH LẬP (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THÀNH LẬP), Mã số thuế: 3901240316, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 1, ấp Cầu, Xã Tân Phong, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VĂN THÀNH, Số điện thoại: 0987514552, Địa chỉ: Tổ 1, ấp Cầu, Xã Tân Phong, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỦY HẰNG

Mã số thuế: 6001409325

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2802870957

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỊNH PHI

Mã số thuế: 0312750632

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỊNH MINH

Mã số thuế: 0106686540

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THẮNG LỢI

Mã số thuế: 3801232350

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THẦN NÔNG

Mã số thuế: 3502270118

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THẢO NGA

Mã số thuế: 3401168407

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THẠCH THẢO

Mã số thuế: 6400426192

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THÙY VÂN

Mã số thuế: 3502244414

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THÁI VIỆT

Mã số thuế: 4601285332

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THÁI SƠN

Mã số thuế: 0314284296

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6001437629

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THÀNH VIỆT

Mã số thuế: 5801379389

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THÀNH VINH

Mã số thuế: 6001398426

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 6001447345

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THÀNH LỢI

Mã số thuế: 6001444369

Tìm thông tin Doanh nghiệp