Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp46900
2Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề93210
3Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
4Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HỘI CHỢ CAO TRÍ (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH HỘI CHỢ CAO TRÍ), Mã số thuế: 3901240309, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 32, ấp Trâm Vàng 1, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI CAO TRÍ, Số điện thoại: 0923595764, Địa chỉ: Tổ 32, ấp Trâm Vàng 1, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HỘI QUÁN GHI TA

Mã số thuế: 6001536732

CÔNG TY TNHH HỘI QUÁN CÁC BÀ MẸ

Mã số thuế: 0310217235

CÔNG TY TNHH HỘI QUÁN BÓNG TRÒN

Mã số thuế: 0312048328

CÔNG TY TNHH HỘI PHÚC

Mã số thuế: 3401052762

CÔNG TY TNHH HỘI PHÚC TRÍ

Mã số thuế: 0315131782

CÔNG TY TNHH HỘI NHẬP

Mã số thuế: 0102032572

CÔNG TY TNHH HỘI NHẬP VIỆT

Mã số thuế: 0310876284

CÔNG TY TNHH HỘI NHẬP ARCH VIET NAM

Mã số thuế: 0314645087

CÔNG TY TNHH HỘI NGỘ GAME THỦ

Mã số thuế: 0313581031

CÔNG TY TNHH HỘI NGỌC

Mã số thuế: 4201724955

CÔNG TY TNHH HỘI NGỌC TRAI

Mã số thuế: 0314298066

CÔNG TY TNHH HỘI NGHĨA T & N

Mã số thuế: 0315671555

CÔNG TY TNHH HỘI MINH

Mã số thuế: 4601285903

CÔNG TY TNHH HỘI MAI

Mã số thuế: 0201994993

CÔNG TY TNHH HỘI LỢI

Mã số thuế: 0315285077

CÔNG TY TNHH HỘI LAN HOA ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801401002

CÔNG TY TNHH HỘI HỌA SẮC MÀU

Mã số thuế: 0315475945

CÔNG TY TNHH HỘI HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0312074906

CÔNG TY TNHH HỘI FNB

Mã số thuế: 0316738562

CÔNG TY TNHH HỘI CHỢ ÂM NHẠC

Mã số thuế: 0106790862

CÔNG TY TNHH HỘI CHỢ LÊ HÀO

Mã số thuế: 3901262366

Tìm thông tin Doanh nghiệp