Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê xe có động cơ khác77109
2Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
3Cho thuê băng, đĩa video77220
4Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
5Vận tải hành khách đường bộ khác4932
6Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
7Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
8Cho thuê xe có động cơ7710
9Cho thuê ôtô77101

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Vận Chuyển Cấp Cứu Đức Anh, Mã số thuế: 3801257838, được thành lập ngày 24/08/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 3B, Khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Võ Thanh Đặng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN TRANG PHAN

Mã số thuế: 0316724626

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN S88

Mã số thuế: 0108225538

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUÂN VŨ

Mã số thuế: 3603573648

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HẢI ÂU

Mã số thuế: 0109735267

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN DUY KHÁNH

Mã số thuế: 0314767254

Tìm thông tin Doanh nghiệp