Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
4Chuẩn bị mặt bằng4312
5Phá dỡ4311

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GROUP PHÚC NGUYÊN (Tên nước ngoài: GROUP PHUC NGUYEN COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3801251988, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 49 Tổ 4, ấp 1B, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỖ THÀNH TRUNG, Số điện thoại: 0913505502, Địa chỉ: Số 49 Tổ 4, ấp 1B, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM (NT)

Mã số thuế: 0315017423

CÔNG TY TNHH GS & TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108852176

CÔNG TY TNHH GS & H COLORS VINA

Mã số thuế: 0106158371

CÔNG TY TNHH GR

Mã số thuế: 3603724953

CÔNG TY TNHH GRV

Mã số thuế: 0107630526

CÔNG TY TNHH GRUPPE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313733534

CÔNG TY TNHH GRUPO EXAKTAPACK S.L

Mã số thuế: 0315155913

CÔNG TY TNHH GRU LUCY GUEST HOUSE

Mã số thuế: 0109021801

CÔNG TY TNHH GRTG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314168807

CÔNG TY TNHH GRT VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301099028

CÔNG TY TNHH GRS GROUP

Mã số thuế: 0315053446

CÔNG TY TNHH GROW

Mã số thuế: 0316302423

CÔNG TY TNHH GROW

Mã số thuế: 0312904667

CÔNG TY TNHH GROWVET VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106320627

CÔNG TY TNHH GROWTH ACADEMY

Mã số thuế: 0315629881

CÔNG TY TNHH GROWSTEAK

Mã số thuế: 0108413651

CÔNG TY TNHH GROWN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109188367

CÔNG TY TNHH GROWGREEN

Mã số thuế: 0108579343

CÔNG TY TNHH GROWGANIC

Mã số thuế: 0314104627

CÔNG TY TNHH GROWFOOD

Mã số thuế: 0900936458

CÔNG TY TNHH GROWFEED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313338679

CÔNG TY TNHH GROWFARM

Mã số thuế: 0314280527

CÔNG TY TNHH GROWELL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107135465

CÔNG TY TNHH GROWELL TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400879501

CÔNG TY TNHH GROWCHEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108797373

CÔNG TY TNHH GROWBEST HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001791705

CÔNG TY TNHH GROW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109421849

CÔNG TY TNHH GROW USA

Mã số thuế: 0313270068

CÔNG TY TNHH GROW UP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108327868

CÔNG TY TNHH GROW UP JV

Mã số thuế: 0315261823

CÔNG TY TNHH GROW STAR

Mã số thuế: 0109183538

CÔNG TY TNHH GROW MY BUSINESS

Mã số thuế: 0402022388

CÔNG TY TNHH GROW MORE

Mã số thuế: 0312257378

CÔNG TY TNHH GROW MORE GLOBAL LOGISTICS

Mã số thuế: 0313278525

CÔNG TY TNHH GROW HƯƠNG AN

Mã số thuế: 4001160691

CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ

Mã số thuế: 0108202964

CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ

Mã số thuế: 0106492908

CÔNG TY TNHH GROVE FRUITS

Mã số thuế: 0316352738

CÔNG TY TNHH GROVE FRESH

Mã số thuế: 0316532681

CÔNG TY TNHH GROUPON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311201975

CÔNG TY TNHH GROUPLIFE

Mã số thuế: 0313688578

CÔNG TY TNHH GROUPLE

Mã số thuế: 0314236687

CÔNG TY TNHH GROUPE BATTEUR VIETNAM

Mã số thuế: 0316232141

CÔNG TY TNHH GROUP TWO NINE

Mã số thuế: 0315865913

CÔNG TY TNHH GROUP TUẤN PHONG

Mã số thuế: 0316257298

CÔNG TY TNHH GROUP PHƯƠNG BẮC

Mã số thuế: 4201882239

Tìm thông tin Doanh nghiệp