Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Phá dỡ4311
4Chuẩn bị mặt bằng4312
5Lắp đặt hệ thống điện4321
6Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
7Hoàn thiện công trình xây dựng4330
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
10Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
11Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
12Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
13Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
14Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
15Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚ PHÁT (Tên nước ngoài: CôNG TY TNHH ĐT XD TM HưNG PHú PHáT), Mã số thuế: 3801251970, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đội 3, ấp Cây Điệp, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN THI, Số điện thoại: 0988391225, Địa chỉ: Đội 3, ấp Cây Điệp, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp