Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
2Sản xuất bột giấy, giấy và bìa1701
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng nhà không để ở4102
5Phá dỡ4311
6Chuẩn bị mặt bằng4312
7Hoàn thiện công trình xây dựng4330
8Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
9Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
10Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
11Bán mô tô, xe máy4541
12Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
13Đại lý, môi giới, đấu giá4610
14Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
15Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
16Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
17Bán buôn tổng hợp4690
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm6622

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY KHẢI HOÀN BÌNH PHƯỚC, Mã số thuế: 3801251956, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô A8-8, Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà UNG THỊ THU MỸ, Số điện thoại: 0918166366, Địa chỉ: Lô A8-8, Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN

Mã số thuế: 0311795831

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH AN

Mã số thuế: 0312699665

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT

Mã số thuế: 2500433809

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT PHÁP

Mã số thuế: 2300891689

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT HÀN

Mã số thuế: 2500503397

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY TỪ CHÂU

Mã số thuế: 0107539637

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THỦ ĐỨC

Mã số thuế: 0309925272

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THĂNG LONG

Mã số thuế: 2300570614

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THÁI BÌNH

Mã số thuế: 0314528552

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 6001218345

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THANH HÓA

Mã số thuế: 0103044974

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SƠN PHÚ

Mã số thuế: 0103024013

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312221043

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SONG ANH

Mã số thuế: 0108667945

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SINH THỊNH

Mã số thuế: 0107285407

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY S.B VI NA

Mã số thuế: 3702227021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY PHÚ LỘC

Mã số thuế: 0105913913

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 0105746941

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY ORIENT

Mã số thuế: 0202045998

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY NGÂN HÀ

Mã số thuế: 2300571745

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MIỀN NAM

Mã số thuế: 0312986726

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MINH QUANG

Mã số thuế: 2301178544

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MINH HƯNG

Mã số thuế: 3801106980

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900799093

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY LONG THỊNH

Mã số thuế: 2300622566

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY LIÊN VIỆT

Mã số thuế: 2300884956

Tìm thông tin Doanh nghiệp