Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
2Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HOME JOY (Tên nước ngoài: HOME JOY FUNITURE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3801243987, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô A17-F, Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà XIE, WANHUI, Số điện thoại: 0966059113, Địa chỉ: Lô A17-F, Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ MANZZO

Mã số thuế: 0107578957

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ MAI THỌ

Mã số thuế: 1001119810

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ MAI HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2802881317

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ LỘC PHÁT

Mã số thuế: 3603643493

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ LỘC LÂM

Mã số thuế: 0311139029

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ LẬP ĐẠT

Mã số thuế: 3702236749

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ LÊ PHAN

Mã số thuế: 0314246678

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ LÊ HẢI

Mã số thuế: 2802572132

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ LÊ AN

Mã số thuế: 3401108711

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ LÂM NGUYÊN

Mã số thuế: 3702846896

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ LONG HẢI

Mã số thuế: 0105271448

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ LONG HƯNG

Mã số thuế: 4101063243

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ LIÊN HÀ

Mã số thuế: 0106944093

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ LAN LINH

Mã số thuế: 2802901813

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ KIM NGÂN

Mã số thuế: 0601198957

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ KHÁNH LINH

Mã số thuế: 1001110857

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ KHIÊM KHOA

Mã số thuế: 2500662728

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ KHANG THỊNH

Mã số thuế: 0310816831

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ KHANG QUÂN

Mã số thuế: 3603071849

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ J.S

Mã số thuế: 3702806861

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HỮU CHIẾN

Mã số thuế: 2802910550

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HỢP THỊNH

Mã số thuế: 3702847829

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HỒNG XUÂN

Mã số thuế: 2802902197

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HỐ NAI M&M

Mã số thuế: 3603702678

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HỐ NAI M&M

Mã số thuế: 3603288827

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẰNG THẮNG

Mã số thuế: 3702502729

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI NGUYỄ

Mã số thuế: 0316916695

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI NGUYÊN

Mã số thuế: 0310614232

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI LONG

Mã số thuế: 0102041827

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH

Mã số thuế: 0108317676

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HƯNG SƠN

Mã số thuế: 4201863758

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2802497301

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HÀ HUY

Mã số thuế: 3401126608

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HUY HOÀNG

Mã số thuế: 1001212538

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HU CHEN

Mã số thuế: 3702611968

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HOÀNG NGÂN

Mã số thuế: 3702791069

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HOÀNG LONG

Mã số thuế: 0105798763

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HOÀNG GIA EU

Mã số thuế: 0312685944

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HOÀNG AN

Mã số thuế: 0312297934

Tìm thông tin Doanh nghiệp