Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
2Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
3Đại lý du lịch7911
4Điều hành tua du lịch7912
5Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
6Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH LỮ HÀNH THẢO NGUYÊN (Tên nước ngoài: THAO NGUYEN TRAVEL), Mã số thuế: 3801225378, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 25/1186 Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Đồng, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Văn Triều

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp