Ngành nghề kinh doanh

1Trồng cây lâu năm khác0129
2Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
3Khai thác gỗ0220
4Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
5Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét2392
6Xây dựng nhà để ở4101
7Xây dựng nhà không để ở4102
8Xây dựng công trình đường bộ4212
9Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
10Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
11Vận tải hành khách đường bộ khác4932
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN BP, Mã số thuế: 3801225339, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1291, QL 14, KP 2, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Kim Đệ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HOÀNG THUYÊN

Mã số thuế: 4201664255

CÔNG TY TNHH HOÀNG THU TRANG

Mã số thuế: 2801904378

CÔNG TY TNHH HOÀNG THU THẢO

Mã số thuế: 5801251050

CÔNG TY TNHH HOÀNG THU ANH

Mã số thuế: 0310520577

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIỆN STAR

Mã số thuế: 0700630790

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIỆN PHÚ

Mã số thuế: 0401427783

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIỆN NHÂN

Mã số thuế: 4201674863

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIỆN NAM

Mã số thuế: 1001135890

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIỆN MTTN

Mã số thuế: 4000996772

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIỆN MOBILE

Mã số thuế: 3502337549

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIỆN KHÁNH

Mã số thuế: 5801338368

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIỆN DUY

Mã số thuế: 3702685293

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 1602032748

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIỆN BÌNH TÂN

Mã số thuế: 0315299425

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIỀM

Mã số thuế: 2600894521

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIẾT

Mã số thuế: 2802579593

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN

Mã số thuế: 4900522528

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN

Mã số thuế: 3602212712

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN ĐỨC

Mã số thuế: 3702354319

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN Ý

Mã số thuế: 3602285460

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN YÊN LẠC

Mã số thuế: 2500578071

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN VƯƠNG

Mã số thuế: 0315523035

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN VŨ

Mã số thuế: 0313675473

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN VÕ

Mã số thuế: 0316575332

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN VÂN

Mã số thuế: 2801676114

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN VIỆT

Mã số thuế: 0401382081

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN TÍN

Mã số thuế: 0312123399

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN TÂM

Mã số thuế: 4001161832

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN TUẤN

Mã số thuế: 3603304003

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN TRÚC

Mã số thuế: 0401348475

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN TRÍ

Mã số thuế: 4500639225

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN TRÁC

Mã số thuế: 0313300724

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN SÀI GÒN

Mã số thuế: 2901682425

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN QUỲNH

Mã số thuế: 0312107252

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN PHONG

Mã số thuế: 3602343063

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN NHẤT

Mã số thuế: 0107508029

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN NHI

Mã số thuế: 0312166508

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN NGÂN

Mã số thuế: 0312215931

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN MỘC

Mã số thuế: 0315920402

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN MÃ

Mã số thuế: 0311153739

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN LONG JEANS

Mã số thuế: 0313142570

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN KÌ

Mã số thuế: 5701711106

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN KHẢI

Mã số thuế: 5801281496

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN GLASS

Mã số thuế: 1101908590

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN COMMERCE

Mã số thuế: 4601449541

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN BÁCH

Mã số thuế: 0402093413

Tìm thông tin Doanh nghiệp