Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến và bảo quản rau quả1030
2Sản xuất đường1072
3Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
4Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
5Bán buôn thực phẩm4632
6Bán buôn đồ uống4633
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán buôn tổng hợp4690
11Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
12Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
13Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
14Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
15Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY HOÀNG BP, Mã số thuế: 3801219303, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp 5A, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Thị Kim Phượng, Số điện thoại: 0977777888, Địa chỉ: Ấp 5A, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp