Ngành nghề kinh doanh

1Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
2Sửa chữa thiết bị điện3314
3Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
4Sản xuất điện3511
5Truyền tải và phân phối điện3512
6Xây dựng công trình điện4221
7Chuẩn bị mặt bằng4312
8Lắp đặt hệ thống điện4321
9Đại lý, môi giới, đấu giá4610
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
11Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THẠCH MÀNG (Tên nước ngoài: THACH MANG ENERGY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3801218927, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp Thạch Màng, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hồng Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÀI LỰC

Mã số thuế: 0316417576

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TUẤN VINH

Mã số thuế: 3702643536

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TUẤN SƠN

Mã số thuế: 6001688661

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TTD

Mã số thuế: 6101268406

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TRÍ VIỆT

Mã số thuế: 0310861721

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TRÀ BỒNG

Mã số thuế: 4001213819

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TRI TÔN

Mã số thuế: 1602127767

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TRANG ĐÀO

Mã số thuế: 0109348130

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TOÀN SÁU

Mã số thuế: 5300733744

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0309715645

Tìm thông tin Doanh nghiệp