Ngành nghề kinh doanh

1Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
2Sửa chữa thiết bị điện3314
3Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
4Sản xuất điện3511
5Truyền tải và phân phối điện3512
6Xây dựng công trình điện4221
7Chuẩn bị mặt bằng4312
8Lắp đặt hệ thống điện4321
9Đại lý, môi giới, đấu giá4610
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
11Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG ĐỒNG PHÚ 2 (Tên nước ngoài: DONG PHU 2 ENERGY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3801218726, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp Thạch Màng, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hồng Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT AV

Mã số thuế: 1101925451

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT 189

Mã số thuế: 0312861357

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT 179

Mã số thuế: 0312688416

CÔNG TY TNHH NƯỚC CỬU LONG

Mã số thuế: 1000890971

CÔNG TY TNHH NƯỚC APT

Mã số thuế: 0310775286

CÔNG TY TNHH NƯƠNG BẮC

Mã số thuế: 0107782166

CÔNG TY TNHH NƯ LU

Mã số thuế: 0107948615

CÔNG TY TNHH NƠI LÀM VIỆC 365

Mã số thuế: 0316478635

CÔNG TY TNHH NƠI BẠN TỎA SÁNG

Mã số thuế: 0316846582

CÔNG TY TNHH NƠI BUÔN BÁN

Mã số thuế: 5801304922

CÔNG TY TNHH NĨA VÀ DAO

Mã số thuế: 4201588131

CÔNG TY TNHH NĐMT

Mã số thuế: 0315663240

CÔNG TY TNHH NĐK - ELECTRONIC

Mã số thuế: 2500639969

CÔNG TY TNHH NĐC

Mã số thuế: 0314658777

CÔNG TY TNHH NĐC HOSPITALITY

Mã số thuế: 0315104940

CÔNG TY TNHH NĐC HOSPITALITY

Mã số thuế: 0314682339

CÔNG TY TNHH NĐ688

Mã số thuế: 5500474254

CÔNG TY TNHH NĂNG ĐỘNG

Mã số thuế: 3501700826

CÔNG TY TNHH NĂNG ĐỘNG XANH

Mã số thuế: 0313785596

CÔNG TY TNHH NĂNG ĐỘNG VIỆT

Mã số thuế: 0310488002

CÔNG TY TNHH NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG

Mã số thuế: 0402029866

CÔNG TY TNHH NĂNG TRÌNH

Mã số thuế: 0312678665

CÔNG TY TNHH NĂNG THÀNH

Mã số thuế: 1001098705

CÔNG TY TNHH NĂNG MAI

Mã số thuế: 2600741571

CÔNG TY TNHH NĂNG LỰC CƠ THỂ

Mã số thuế: 0105518832

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG

Mã số thuế: 0104010428

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG

Mã số thuế: 0102037118

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG ĐỨC HÒA

Mã số thuế: 1101936710

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG ĐỨC HÀ

Mã số thuế: 2500646067

Tìm thông tin Doanh nghiệp