Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Trồng cây hàng năm khác0119
3Trồng cây ăn quả0121
4Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
5Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
6Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
7Chăn nuôi dê, cừu0144
8Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
9Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
10Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162
11Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
12Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
13Khai thác gỗ0220
14Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
15Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
16Bán buôn thực phẩm4632
17Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
18Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
19Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NGŨ THƯỜNG (Tên nước ngoài: NGU THUONG FARMING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3801218596, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ấp Thạch Màng, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Vũ Nhân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHÚ HÒA

Mã số thuế: 0315591733

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHÚ BÌNH

Mã số thuế: 1001220507

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHÙ SA

Mã số thuế: 0309937983

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHÁT

Mã số thuế: 3401089265

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHI MÃ

Mã số thuế: 4201647997

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHAN THÀNH

Mã số thuế: 1602131379

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP OMON

Mã số thuế: 1801556520

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP OMEGA

Mã số thuế: 0315982984

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP OMEGA GREEN

Mã số thuế: 0801292403

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP OFP

Mã số thuế: 2301144827

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NÔNG TÍN

Mã số thuế: 1101946772

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NÔNG PHÚ

Mã số thuế: 0312476676

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NÔNG KHANG

Mã số thuế: 0313114502

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NUTRI

Mã số thuế: 1801485943

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NOSAGO

Mã số thuế: 6001584687

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NINH XUÂN

Mã số thuế: 4201843744

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NHẬT ANH

Mã số thuế: 0315683374

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NHƠN HỘI

Mã số thuế: 1801482332

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 3702580815

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NGỌC TÂM

Mã số thuế: 4201885864

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NGỌC THU

Mã số thuế: 3101051398

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NGỌC HUY

Mã số thuế: 4201889971

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NGỌC AN

Mã số thuế: 1801537239

Tìm thông tin Doanh nghiệp