Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến và bảo quản rau quả1030
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ uống4633
4Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
5Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
6Dịch vụ ăn uống khác5629
7Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FFOODS (Tên nước ngoài: FFOODS COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3801210910, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 36, Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Phú Mỹ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TÔ THỊ ÁNH TUYẾT, Số điện thoại: 0913330039, Địa chỉ: Số 36, Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Phú Mỹ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FOLIZON

Mã số thuế: 0314144933

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FOHLA

Mã số thuế: 0313986711

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FOCUZ

Mã số thuế: 1101925853

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FNT

Mã số thuế: 5500463446

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FLYNET

Mã số thuế: 5300699758

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FIWIN

Mã số thuế: 0311413722

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FIV

Mã số thuế: 1801111994

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FIVE T

Mã số thuế: 3801188750

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FITIS

Mã số thuế: 0312730890

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FINDEX

Mã số thuế: 5400478336

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FIDÉ

Mã số thuế: 0316459015

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FIDE

Mã số thuế: 0314486302

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FHT

Mã số thuế: 6001687604

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FFT

Mã số thuế: 0401764700

Tìm thông tin Doanh nghiệp