Ngành nghề kinh doanh

1Bán mô tô, xe máy4541
2Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
3Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
4Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIM TRỌNG NGUYÊN, Mã số thuế: 3801210660, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 2, khu phố 3, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Thị Tú Nguyên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MỸ KIM

Mã số thuế: 0310665332

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MẠNH TÂN

Mã số thuế: 0104638541

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MẠNH TÂN

Mã số thuế: 0104010566

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MẠNH QUANG

Mã số thuế: 0108226475

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH ĐỨC

Mã số thuế: 5702004420

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH YẾN

Mã số thuế: 1001004640

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH TUẤN

Mã số thuế: 1001014825

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH HẠNH

Mã số thuế: 0700758215

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH HƯNG

Mã số thuế: 0108654551

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH HÀ

Mã số thuế: 0201343381

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH CÓ

Mã số thuế: 1201583089

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH CHÂU

Mã số thuế: 3001676438

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH AN

Mã số thuế: 0901055043

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MAI KHANH

Mã số thuế: 1001009800

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LỰC MAI

Mã số thuế: 2802778648

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0106261650

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LƯƠNG THANH

Mã số thuế: 0107013724

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LÝ DŨNG

Mã số thuế: 2400751660

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LÊ KIM LONG

Mã số thuế: 2802016600

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LÊ CÔNG

Mã số thuế: 2801979158

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LÂM NGỌC

Mã số thuế: 2301181378

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LUÂN BÁU

Mã số thuế: 1001007909

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LONG VÂN

Mã số thuế: 2802179468

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LONG NGA J&J;

Mã số thuế: 2802940065

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LONG LIÊN

Mã số thuế: 2802797390

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LINH CHI

Mã số thuế: 5200877774

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LI LY

Mã số thuế: 6001551762

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802806704

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIÊN KHANH

Mã số thuế: 2300777802

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIÊN HẰNG

Mã số thuế: 3002073270

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 3702709240

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIÊN CHUNG

Mã số thuế: 2801954844

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIM VÂN TH

Mã số thuế: 2801968406

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIM TÀI LỘC

Mã số thuế: 0105475811

Tìm thông tin Doanh nghiệp