Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình điện4221
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
9Lắp đặt hệ thống điện4321
10Chuẩn bị mặt bằng4312
11Xây dựng công trình đường bộ4212
12Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
13Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
14Xây dựng công trình công ích khác4229
15Xây dựng công trình thủy4291
16Phá dỡ4311
17Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
18Xây dựng nhà không để ở4102
19Xây dựng công trình khai khoáng4292
20Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THÁI BẢO (Tên nước ngoài: THAI BAO BUSINESS INVESTMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3801204459, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 91, tổ 6, ấp 6, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN ĐẠI LỰC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp