Ngành nghề kinh doanh

1Chăn nuôi gia cầm0146
2Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm01461
3Chăn nuôi gà01462
4Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng01463
5Chăn nuôi gia cầm khác01469
6Chăn nuôi khác01490
7Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
8Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610
9Hoạt động dịch vụ chăn nuôi01620
10Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch01630
11Xử lý hạt giống để nhân giống01640
12Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan01700
13Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
14Ươm giống cây lâm nghiệp02101
15Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
16Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
17Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
18Khai thác gỗ02210
19Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
20Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
21Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
22Khai thác thuỷ sản biển03110
23Chế biến và bảo quản rau quả1030
24Chế biến và đóng hộp rau quả10301
25Chế biến và bảo quản rau quả khác10309
26Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
27Cưa, xẻ và bào gỗ16101
28Bảo quản gỗ16102
29Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210
30Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
31Sản xuất bao bì bằng gỗ16230
32Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
33Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
34Vận tải hành khách bằng taxi49312
35Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
36Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
37Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
38Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
39Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
40Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
41Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
42Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
43Vận tải đường ống49400

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Đại Minh (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Đại Minh), Mã số thuế: 3801180864, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Lê Duẩn, Tổ 2, Khu phố Phú Lộc, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đoàn Minh Quang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng cây cao su.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp