Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
2Hoạt động viễn thông khác6190

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HQ WINCOM (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HQ WINCOM), Mã số thuế: 3801153892, được thành lập ngày 03/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 10, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HỮU QUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp