Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến và bảo quản rau quả1030
2Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT AN TRƯỜNG (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT AN TRƯỜNG), Mã số thuế: 3801152754, được thành lập ngày 18/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 8, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chế biến và bảo quản rau quả.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp