Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
2Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
7Hoạt động viễn thông khác6190

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ VŨ (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ VŨ), Mã số thuế: 3801144922, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 2, khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH THẾ VŨ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp