Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Phá dỡ4311
3Chuẩn bị mặt bằng4312
4Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH TRÂM TRÍ NHÂN (Tên nước ngoài: CôNG TY HUỳNH TRâM TRí NHâN), Mã số thuế: 3702976750, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 960, tờ bản đồ số 46, khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ CHIẾN, Số điện thoại: 0913744574, Địa chỉ: Thửa đất số 960, tờ bản đồ số 46, khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HWOOD

Mã số thuế: 1801365685

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HV

Mã số thuế: 3801159319

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HVT

Mã số thuế: 0109110603

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HVT & P

Mã số thuế: 2200624094

Tìm thông tin Doanh nghiệp