Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THANH HÀ, Mã số thuế: 3702976581, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 112, tờ bản đồ số 8 (D4), Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRỊNH BÁ BẢO, Số điện thoại: 0976096696, Địa chỉ: Thửa đất số 112, tờ bản đồ số 8 (D4), Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp