Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ TRỊNH VĂN HOÀN (Tên nước ngoài: DNTN NHA TRO CHO THUE LUU TRU TRINH VAN HOAN), Mã số thuế: 3702976535, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 309, tờ bản đồ số 11,tổ 1 ,khu phố 2, Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRỊNH VĂN HOÀN, Số điện thoại: 0975359065, Địa chỉ: Thửa đất số 309, tờ bản đồ số 11,tổ 1 ,khu phố 2, Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp