Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THÁNH ĐẠI, Mã số thuế: 3702946717, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 2A/48, khu phố Bình Thuận 1, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CHÂU BÍCH TUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THÂN THIỆN VIỆT

Mã số thuế: 3603307011

CÔNG TY TNHH THÂN THIỆN PHÁT

Mã số thuế: 0316255741

CÔNG TY TNHH THÂN THIỆN NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700660735

CÔNG TY TNHH THÂN THIỆN HỘI AN

Mã số thuế: 4000868971

CÔNG TY TNHH THÂN THIỆN HÀN VIỆT

Mã số thuế: 0109054740

CÔNG TY TNHH THÂN QUÂN TRANG

Mã số thuế: 2902059742

CÔNG TY TNHH THÂN PHƯỚC PHÚ

Mã số thuế: 0316071416

CÔNG TY TNHH THÂN PHÚC TÍN

Mã số thuế: 0401852516

CÔNG TY TNHH THÂN PHÚC SƠN

Mã số thuế: 3002078871

CÔNG TY TNHH THÂN PHÚ LỘC

Mã số thuế: 1602097865

CÔNG TY TNHH THÂN PHÁT THÀNH

Mã số thuế: 3702834509

CÔNG TY TNHH THÂN MY ANH

Mã số thuế: 0401822039

CÔNG TY TNHH THÂN MINH

Mã số thuế: 2901380720

CÔNG TY TNHH THÂN MAI

Mã số thuế: 2700785251

CÔNG TY TNHH THÂN LONG THỊNH

Mã số thuế: 0311575459

CÔNG TY TNHH THÂN HỒNG ANH

Mã số thuế: 3603439459

CÔNG TY TNHH THÂN HOÀ PHÁT

Mã số thuế: 3603634040

CÔNG TY TNHH THÂN HIỀN

Mã số thuế: 0313961241

CÔNG TY TNHH THÂN GIA

Mã số thuế: 3502305561

CÔNG TY TNHH THÂN GIA TRANG

Mã số thuế: 0316030138

CÔNG TY TNHH THÂN GIA PHÁT

Mã số thuế: 2400844900

CÔNG TY TNHH THÂN GIA HOÀNG

Mã số thuế: 2400766868

CÔNG TY TNHH THÂN GIA CA

Mã số thuế: 0312393966

CÔNG TY TNHH THÂN DŨNG

Mã số thuế: 2901837238

CÔNG TY TNHH THÂN AN

Mã số thuế: 2400885706

CÔNG TY TNHH THÂM ĐẠT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702528766

CÔNG TY TNHH THÂM VƯƠNG

Mã số thuế: 3702812618

CÔNG TY TNHH THÂM VŨ

Mã số thuế: 3702518302

CÔNG TY TNHH THÂM VIỄN

Mã số thuế: 3702215770

CÔNG TY TNHH THÂM THỊNH

Mã số thuế: 3702465266

CÔNG TY TNHH THÂM HỒNG HẢI

Mã số thuế: 2300542832

CÔNG TY TNHH THÁP TÙNG NHANH NHẤT

Mã số thuế: 0316334418

CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108058693

CÔNG TY TNHH THÁP THỎ

Mã số thuế: 0105177597

CÔNG TY TNHH THÁP THU

Mã số thuế: 2802543519

CÔNG TY TNHH THÁP SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312860709

CÔNG TY TNHH THÁP SEN KOREA

Mã số thuế: 1402118677

CÔNG TY TNHH THÁP PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0108116063

CÔNG TY TNHH THÁP NHẠN SUPPLY CHAIN

Mã số thuế: 0313185165

CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ

Mã số thuế: 0105286613

CÔNG TY TNHH THÁP LÁNG HẠ HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107656468

CÔNG TY TNHH THÁP BẠC

Mã số thuế: 4101540023

CÔNG TY TNHH THÁP BÚT CHÌ ĐỎ

Mã số thuế: 0313257010

CÔNG TY TNHH THÁO DỠ NHÀ 88

Mã số thuế: 0315655909

CÔNG TY TNHH THÁNH ĐỊA SỐ

Mã số thuế: 0311107436

Tìm thông tin Doanh nghiệp