Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
3Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
4Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
5Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Sản xuất điện3511
8Lắp đặt hệ thống điện4321

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ TRỌNG NGHĨA, Mã số thuế: 3702915074, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa Đất Số 584, Tờ Bản Đồ 26, Tổ 21, ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Oanh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DẦU LAM SƠN

Mã số thuế: 0309878551

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐỒNG AN

Mã số thuế: 3702262611

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐẮC LỘC

Mã số thuế: 0316345392

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0311904583

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐẠI NAM

Mã số thuế: 3702339279

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐẠI HƯNG

Mã số thuế: 0900631093

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 2300817205

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 0310070631

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐÔNG HÒA

Mã số thuế: 3702257869

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0310101960

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 1001106240

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ Á CHÂU

Mã số thuế: 0201577037

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ XUÂN HỒNG

Mã số thuế: 2601038033

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ XP

Mã số thuế: 0316735265

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VẠN XUÂN

Mã số thuế: 2200761100

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VƯỢNG ĐẠT

Mã số thuế: 0202026233

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VŨNG RÔ

Mã số thuế: 4400999753

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VĂN MƯỜI

Mã số thuế: 3401119833

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VTS

Mã số thuế: 0105823610

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VIỆT THANH

Mã số thuế: 0312566143

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VIỆT MỸ

Mã số thuế: 0314676695

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VIỆT LONG

Mã số thuế: 3702542288

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VIỆT GAS

Mã số thuế: 0109643739

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VIỆT ANH

Mã số thuế: 0106001652

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VINH ANH

Mã số thuế: 1801372812

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ TÂN PHÁT

Mã số thuế: 0313709002

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ TÂN PHONG

Mã số thuế: 2802947141

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ TÂM VIỆT

Mã số thuế: 3502433210

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ TUẤN NGÂN

Mã số thuế: 0202019719

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ TUẤN NGUYÊN

Mã số thuế: 0201995316

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ TUẤN KHANG

Mã số thuế: 0313183697

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ TUẤN DƯƠNG

Mã số thuế: 1702174538

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ TRỌNG ĐẠT

Mã số thuế: 2200769244

Tìm thông tin Doanh nghiệp