Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
2Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Tái chế phế liệu3830

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM BIO PAK (Tên nước ngoài: VIET NAM BIO PAK CO.,LTD), Mã số thuế: 3702914634, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 1125, tờ bản đồ số 34, khu phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Oanh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FOODY

Mã số thuế: 1201621520

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FOOD VALLEY

Mã số thuế: 0314072661

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FOOD SÀI GÒN

Mã số thuế: 0313253619

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FISH

Mã số thuế: 0316456039

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FISHES

Mã số thuế: 0315534598

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FEI PONG

Mã số thuế: 3702947012

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM EXPERTS NETWORK

Mã số thuế: 0313941044

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM EXPERIENCE

Mã số thuế: 4000883289

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM EVENT GROUP

Mã số thuế: 0315656645

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ETO

Mã số thuế: 0106781233

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ETO

Mã số thuế: 0106330840

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ERAWIN TEXTILE

Mã số thuế: 3801205685

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM EMERGING

Mã số thuế: 0601218071

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ELECTRONICS

Mã số thuế: 0104737990

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM EDUPIA

Mã số thuế: 0313211111

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM EDITINGS

Mã số thuế: 0108768728

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM DƯƠNG

Mã số thuế: 1201397519

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM DRAGONJET

Mã số thuế: 2300682170

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM DMS

Mã số thuế: 0316163057

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM DHP EXPRESS

Mã số thuế: 0109313931

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM DESIGN DELTA

Mã số thuế: 0314010922

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC

Mã số thuế: 3602615207

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC

Mã số thuế: 3602328918

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CONSULTING LAB

Mã số thuế: 0316475257

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CONSULTANCY

Mã số thuế: 0313655491

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CLASSIC

Mã số thuế: 0315422527

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CITY & GUILDS

Mã số thuế: 0105809905

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CID

Mã số thuế: 4601010137

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CHÂU

Mã số thuế: 0315729942

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CHUAN MAO

Mã số thuế: 3702497130

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 0109233997

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CATBIZ

Mã số thuế: 0201994753

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CASA MONTESSORI

Mã số thuế: 3702768366

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CARBONIC

Mã số thuế: 0313302954

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CAR CARE

Mã số thuế: 0313641869

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM BÁT CẢNH

Mã số thuế: 0313595517

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM BYRON HOLDINGS

Mã số thuế: 0700757155

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM BYRON HOLDINGS

Mã số thuế: 0700687596

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM BUSINESS LINK

Mã số thuế: 0105752670

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM BLS

Mã số thuế: 0310425362

Tìm thông tin Doanh nghiệp