Ngành nghề kinh doanh

1Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
2Chuẩn bị mặt bằng4312
3Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
6Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
7Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
9Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
10Cho thuê xe có động cơ7710
11Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
12Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
13Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
14Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
15Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
16Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
17Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
19Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
20Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
21Xây dựng công trình đường sắt4211
22Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
23Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
24Quảng cáo7310
25Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
26Xây dựng công trình điện4221
27Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
28Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
29Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc5920
30Điều hành tua du lịch7912
31Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
32Xây dựng nhà để ở4101
33Xây dựng nhà không để ở4102
34Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
35Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
36Cung ứng lao động tạm thời7820
37Đại lý du lịch7911
38Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
39Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
40Hoàn thiện công trình xây dựng4330
41Đại lý, môi giới, đấu giá4610
42Bán buôn thực phẩm4632
43Vận tải hành khách đường bộ khác4932
44Chuyển phát5320
45Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
46Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
47Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
48Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PETRO TRƯỜNG HƯNG (Tên nước ngoài: TH PETRO CO., LTD), Mã số thuế: 3702914627, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 94, Tờ bản đồ số 37, Tổ 4, ấp Đồng Bé, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thế Hùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PG TALK

Mã số thuế: 0105483107

CÔNG TY TNHH PG SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314286293

CÔNG TY TNHH PG STUDIOS

Mã số thuế: 0316053223

CÔNG TY TNHH PG STAR

Mã số thuế: 4101484932

CÔNG TY TNHH PFURNI

Mã số thuế: 0315292483

CÔNG TY TNHH PFS-SOFTWARE

Mã số thuế: 0315656123

CÔNG TY TNHH PFL SAFETY

Mã số thuế: 0316127796

CÔNG TY TNHH PFI

Mã số thuế: 3401220657

CÔNG TY TNHH PFIZER (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0316420642

CÔNG TY TNHH PFINGER M&C

Mã số thuế: 0315791595

CÔNG TY TNHH PFE

Mã số thuế: 0314360839

CÔNG TY TNHH PFENG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108821139

CÔNG TY TNHH PFEIFER ENGINEERS

Mã số thuế: 0313288033

CÔNG TY TNHH PFD VINA

Mã số thuế: 0315367481

CÔNG TY TNHH PF VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702965205

CÔNG TY TNHH PEZZO DESIGN & PRINTING

Mã số thuế: 0314302347

CÔNG TY TNHH PEXRAYTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315264817

CÔNG TY TNHH PEXPLE

Mã số thuế: 0316240230

CÔNG TY TNHH PEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108056287

CÔNG TY TNHH PEUGIO VIETNAM

Mã số thuế: 0105989359

CÔNG TY TNHH PETSTUFF

Mã số thuế: 0315095051

CÔNG TY TNHH PETSHOP LGT

Mã số thuế: 0316265884

CÔNG TY TNHH PETSAIGON

Mã số thuế: 0315587529

CÔNG TY TNHH PETS PLUS

Mã số thuế: 0316730683

CÔNG TY TNHH PETS & GT

Mã số thuế: 0201771891

CÔNG TY TNHH PETROVIETNAM MACHINERY

Mã số thuế: 0313435552

CÔNG TY TNHH PETROTÍN QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001122368

CÔNG TY TNHH PETROTEK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314685259

CÔNG TY TNHH PETROSOFT

Mã số thuế: 0313996283

CÔNG TY TNHH PETROSHIP

Mã số thuế: 0202020288

CÔNG TY TNHH PETROS E&C

Mã số thuế: 0314553573

CÔNG TY TNHH PETRONAS (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3602477878

CÔNG TY TNHH PETROMEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106049654

CÔNG TY TNHH PETROLUBE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107603850

CÔNG TY TNHH PETROLSUN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3502450248

CÔNG TY TNHH PETROLEUM ALPHA

Mã số thuế: 0314349641

CÔNG TY TNHH PETROL THÁI THÀNH

Mã số thuế: 2802860772

CÔNG TY TNHH PETROL AN PHÁT

Mã số thuế: 2200764969

CÔNG TY TNHH PETROGRAD

Mã số thuế: 4201614455

CÔNG TY TNHH PETROCHEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315619812

CÔNG TY TNHH PETRO-SG

Mã số thuế: 0316405316

CÔNG TY TNHH PETRO-RAMCO

Mã số thuế: 0314316702

CÔNG TY TNHH PETRO ĐẶNG AN PHÁT

Mã số thuế: 2901910255

CÔNG TY TNHH PETRO WATER

Mã số thuế: 3801239187

CÔNG TY TNHH PETRO VẠN LỢI

Mã số thuế: 0401673041

CÔNG TY TNHH PETRO TUBE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312652459

Tìm thông tin Doanh nghiệp