Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp4690
2Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV BẢO TÍN HANACO, Mã số thuế: 3702914602, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 739, Tờ bản đồ số 16, Khu phố 1, Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Bảo

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN 5T

Mã số thuế: 3702735875

CÔNG TY TNHH MTV BẤT NHỊ

Mã số thuế: 0310546889

CÔNG TY TNHH MTV BẢY TIẾN

Mã số thuế: 3602383891

CÔNG TY TNHH MTV BẢY THÉP

Mã số thuế: 0401363547

CÔNG TY TNHH MTV BẢY LỜI

Mã số thuế: 1402118998

CÔNG TY TNHH MTV BẢY KIỆT

Mã số thuế: 1101787184

CÔNG TY TNHH MTV BẢY BÒ

Mã số thuế: 0315725779

CÔNG TY TNHH MTV BẢY BINH

Mã số thuế: 1402162299

CÔNG TY TNHH MTV BẢO ĐỊA ỐC

Mã số thuế: 0311198024

CÔNG TY TNHH MTV BẢO ĐẠT

Mã số thuế: 3002037360

CÔNG TY TNHH MTV BẢO ÂN TRAVEL

Mã số thuế: 0401953673

CÔNG TY TNHH MTV BẢO YẾN LS

Mã số thuế: 4900809961

CÔNG TY TNHH MTV BẢO VỆ TÂY NINH

Mã số thuế: 3901239222

CÔNG TY TNHH MTV BẢO VỆ HHDN

Mã số thuế: 0401837331

CÔNG TY TNHH MTV BẢO VỆ AN CƠ

Mã số thuế: 3901264236

CÔNG TY TNHH MTV BẢO VẠN LONG

Mã số thuế: 0401742136

CÔNG TY TNHH MTV BẢO VÂN NAM

Mã số thuế: 0401991911

CÔNG TY TNHH MTV BẢO VI LONG

Mã số thuế: 0316298537

CÔNG TY TNHH MTV BẢO VI 38

Mã số thuế: 6200102419

CÔNG TY TNHH MTV BẢO UYÊN

Mã số thuế: 6200093468

CÔNG TY TNHH MTV BẢO TÍN WINDOW

Mã số thuế: 0401830664

CÔNG TY TNHH MTV BẢO TÍN TRẦN

Mã số thuế: 0401812658

CÔNG TY TNHH MTV BẢO TÍN HD

Mã số thuế: 0801259325

Tìm thông tin Doanh nghiệp