Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
3Dịch vụ ăn uống khác5629
4Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VƯỢNG KHẢI, Mã số thuế: 3702914391, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 495, Tờ bản đồ số 137, Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯU KHIẾT TRINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XANH LONG AN

Mã số thuế: 1101924264

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XANH LINH AN

Mã số thuế: 0106417611

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XANH KSANA

Mã số thuế: 0316555590

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XANH JUN HAO

Mã số thuế: 0601143531

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XANH JAPAN

Mã số thuế: 0312941570

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XANH D VÀ A

Mã số thuế: 1201490719

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XANH BA VÌ

Mã số thuế: 0108658161

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM WHITE SKIN

Mã số thuế: 0314279200

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM WEPOWER

Mã số thuế: 0316307975

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM WANG WANG

Mã số thuế: 0314617033

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VỊT JUEWEI

Mã số thuế: 0109710015

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VỊ VIỆT

Mã số thuế: 3702856171

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VẠN VÂN

Mã số thuế: 0201085067

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VẠN TÍN

Mã số thuế: 1702106104

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VẠN PHÚC

Mã số thuế: 0312842178

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VẠN PHÁT

Mã số thuế: 0314294914

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VẠN LỘC

Mã số thuế: 0312294041

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VẠN HOA

Mã số thuế: 0313224569

Tìm thông tin Doanh nghiệp