Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
3Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM MINH PHÁT (Tên nước ngoài: NAM MINH PHAT MECHANICAL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3702914345, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 1109, tờ bản đồ số 10, tổ 5, khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Tôn Văn Quân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN ÁNH

Mã số thuế: 0105255742

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN VŨ

Mã số thuế: 3603104734

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN VINH

Mã số thuế: 0314075084

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN TUẤN

Mã số thuế: 0201306189

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN NAM

Mã số thuế: 0314528520

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN LẤN

Mã số thuế: 0313709041

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN LANH

Mã số thuế: 3702587225

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN KIM

Mã số thuế: 0310758837

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN KHOA

Mã số thuế: 2802896673

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN HÙNG

Mã số thuế: 3603683619

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN DANH

Mã số thuế: 4001160853

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYÊN LONG

Mã số thuế: 3702541982

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYÊN KIM SƠN

Mã số thuế: 0313076776

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYÊN HỒNG

Mã số thuế: 5701490626

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYÊN AN

Mã số thuế: 4600819983

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYÊN ANH

Mã số thuế: 2700929457

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGHỆ NĂNG

Mã số thuế: 2802370545

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGHĨA UYÊN

Mã số thuế: 3603604871

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGHĨA TÂM

Mã số thuế: 0312558576

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGHĨA QUÂN

Mã số thuế: 3702808315

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGHĨA HƯNG

Mã số thuế: 0600805895

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGA TÂM

Mã số thuế: 0316741702

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 3702707243

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 3603454707

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM TẤN PHÁT

Mã số thuế: 3702968767

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM TRIỆU

Mã số thuế: 0201878588

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3702548875

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM THỊNH

Mã số thuế: 0601160230

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3603241850

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM THÀNH

Mã số thuế: 2700558403

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0311890330

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM THÀNH BẢO

Mã số thuế: 5801225075

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM THUẬN

Mã số thuế: 3702485287

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM THIÊN

Mã số thuế: 0309759554

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SƠN PHÁT

Mã số thuế: 3603431548

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SÔNG HẬU

Mã số thuế: 1801686992

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SÀI GÒN

Mã số thuế: 0311197165

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM NGỌC

Mã số thuế: 3603389649

Tìm thông tin Doanh nghiệp