Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Sản xuất máy thông dụng khác2819
3Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng nhà không để ở4102
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
13Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
14Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
15Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
16Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
17Cho thuê xe có động cơ7710
18Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG BẢO KHANG, Mã số thuế: 3702914225, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 301, Tờ bản đồ số 7, Khu phố Phước Hải, PhườngThái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Nhung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp