Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)9610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MASSAGE THIÊN PHÚC, Mã số thuế: 3702914190, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 588, tờ bản đồ số 57, Đường D1, Khu Phố Đồng Sổ, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lai Thị Ty Na

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MASSAGE XÔNG HƠI TOKYO

Mã số thuế: 3702914024

CÔNG TY TNHH MASSAGE XÔNG HƠI SAVI

Mã số thuế: 0313645912

CÔNG TY TNHH MASSAGE XÔNG HƠI MAI HOA

Mã số thuế: 0315338508

CÔNG TY TNHH MASSAGE XUÂN HỒNG

Mã số thuế: 3702659127

CÔNG TY TNHH MASSAGE WINDY

Mã số thuế: 0315668143

CÔNG TY TNHH MASSAGE VƯỜN TRÚC 2

Mã số thuế: 3702758657

CÔNG TY TNHH MASSAGE VL

Mã số thuế: 0316230070

CÔNG TY TNHH MASSAGE VIỆT

Mã số thuế: 0316180990

CÔNG TY TNHH MASSAGE VIP THÁI

Mã số thuế: 1702206846

CÔNG TY TNHH MASSAGE VIP SAKURA

Mã số thuế: 0315489377

CÔNG TY TNHH MASSAGE VENUS

Mã số thuế: 0315667090

CÔNG TY TNHH MASSAGE TÔ CHÂU

Mã số thuế: 0315103129

CÔNG TY TNHH MASSAGE TÂN CẢNG

Mã số thuế: 0316349171

CÔNG TY TNHH MASSAGE TÂM HOÀNG

Mã số thuế: 3702794302

CÔNG TY TNHH MASSAGE TÂM HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 0316535298

CÔNG TY TNHH MASSAGE TÀI PHÁT

Mã số thuế: 0315714953

CÔNG TY TNHH MASSAGE TUẤN DŨNG

Mã số thuế: 0106592557

CÔNG TY TNHH MASSAGE TOKYO

Mã số thuế: 2100641635

CÔNG TY TNHH MASSAGE THỦY MỘC

Mã số thuế: 1101904927

CÔNG TY TNHH MASSAGE THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 3702471044

CÔNG TY TNHH MASSAGE THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 0316779791

CÔNG TY TNHH MASSAGE THÁI HUY

Mã số thuế: 1101854747

CÔNG TY TNHH MASSAGE THÁI BÌNH

Mã số thuế: 0315762354

CÔNG TY TNHH MASSAGE THU HƯƠNG

Mã số thuế: 0316338363

CÔNG TY TNHH MASSAGE THIÊN THAI 1

Mã số thuế: 0315599556

Tìm thông tin Doanh nghiệp